Jak chronić się przed stratą pieniędzy - Profesjonall - Twoje biuro podróży

KOLONIE i OBOZY 2019 - PROMOCJE !

 

 

GWARANCJA SPOKOJU to świadczenie dające ochronę Tobie, Dziecku, a przede wszystkim ochronę dla Twojego Portfela!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DODATKOWEGO
GWARANCJA SPOKOJU

1. „Gwarancja Spokoju" jest świadczeniem dodatkowym do imprez turystycznych organizowanych przez PROFESJONALL Biuro Obsługi Turystycznej Iwona Pietrasiuk, z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 2a/1, 10-443 Olsztyn; NIP 739-117-48-82; Regon 280444487.
2. „Gwarancja Spokoju" obejmuje:
zapewnienie przez organizatora, iż cena imprezy, wskazana w umowie-zgłoszeniu z adnotacją o zakupie świadczenia „Gwarancja Spokoju", nie ulegnie zmianie do dnia jej rozpoczęcia;
zwrot faktycznie wniesionych przez Klienta kwot na poczet ceny imprezy w przypadku rezygnacji z niej w sytuacjach określonych w ptk. 7.
3. Świadczenie dodatkowe „Gwarancja spokoju" może zostać zakupione wyłącznie w dniu zawarcia umowy zgłoszenia.
4. „Gwarancja Spokoju" zostaje udzielona w momencie opłacenia minimum 30% wartości imprezy oraz ceny świadczenia dodatkowego i działa, kiedy Klient dokonuje płatności za imprezę zgodnie z terminami określonymi w umowie-zgłoszeniu.
5. „Gwarancja Spokoju" wygasa z chwilą niedotrzymania przez Klienta terminów płatności za imprezę turystyczną określonych w umowie-zgłoszeniu.
6. Zwrot pieniędzy obejmuje faktycznie wpłaconą przez Klienta kwotę na poczet imprezy turystycznej, z wyłączeniem kosztu zakupu „Gwarancja Spokoju".
7. Klientowi zostaną zwrócone pieniądze w przypadku rezygnacji z imprezy w sytuacji:
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku uniemożliwiającego wyjazd uczestnika wskazanego w umowie-zgłoszeniu na imprezę, wymagającego leczenia szpitalnego przez okres nie krótszy niż 7 dni lub ambulatoryjnego przez okres nie krótszy niż 14 dni;
śmierci uczestnika lub osoby bliskiej;
popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie na szkodę uczestnika lub osób bliskich, w następstwie którego powstała konieczność osobistego dokonania czynności faktycznych bądź prawnych, uniemożliwiających wyjazd na imprezę;
powstania zdarzeń, których skutki bezpośrednio dotknęły mienie uczestnika powodując konieczność dokonania przez niego osobiście odpowiednich czynności faktycznych i prawnych, a spowodowanych przez: włamanie, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, upadek statku powietrznego, powódź, grad, deszcz nawalny, zapadnięcie lub usuwanie się ziemi, lawinę, wylew wód podziemnych;
udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży, w okresie do 45 dni poprzedzających wyjazd na imprezę.
8. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, Klient zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z imprezy turystycznej w siedzibie biura wraz ze stosownym zaświadczeniem od lekarza, policji itp.
9. Wykupując „Gwarancję Spokoju", Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Sprawdź w biurze jak skorzystać z naszej ochrny!

 

Przedstawione programy mają charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz kondycji uczestników.
Oferta zawarta na portalu nie jest ofertą w ścisłym rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny poszczególnych imprez są uzależnione od aktualnego kursu euro i dolara w dniu dokonania rezerwacji i mogą różnić się od przedstawionych w portalu.

Oferta jest własnością BOT PROFESJONALL i jest chroniona prawami autorskimi.

 

GWARANTUJEMY BEZPIECZNE WAKACJE

gothaer - Dobre ubezpieczenia dla naszych klientów


WSPÓŁPRACA


allitaliaairlingusbritishplllot
lufthansaryanturkishwizz

polferiesstena
7islandsactivetalmaturbestrisenbutcomfortceasy-travel
eximfunclubgandalf-travelkonsorcjumlekierlogosOK-Tours
oskarnethpbpskarpawatrawygoda